Strona archiwalna

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.:074 811 06 37 fax:074 811 06 37

Akty administracyjne (Uchwały, zarządzenia itp.) - Zarządzenie 6/2010

Zarządzenie 6/2010

ZARZĄDZENIE NR 6/2010 r.

 

D-0141-6/10

DYREKTORA

MUZEUM FILUMENISTYCZNEGO

W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 02.08.2010 r.

 

 

 

 

 

w sprawie powołania KOMISJI PRZETARGOWEJ do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

nr 32563/10 zadania pn.:

Remont dachu Muzeum Filumenistycznego Bystrzycy Kłodzkiej”

 

na podstawie art. 19-21 ustawy z dania 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

- zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje Komisje w składzie:

  1. Beata Sierpińska - Przewodnicząca

  2. Bogdan Niemczuk - Zastępca Przewodniczącego

  3. Anna Klekowiecka - Członek

 

 

 

 

§ 2

Zadaniem Komisji będzie przeprowadzenie procedury przetargu nieograniczonego i wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Remont dachu Muzeum Filumenistycznego Bystrzycy Kłodzkiej”

Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2010 r. o godz. 10.15 w Muzeum Filumenistycznym

w Bystrzycy Kłodzkiej, Mały Rynek 1, sekretariat.

 

 

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Data zmiany: 2011-05-10, Data obowiązywania: 2011-05-10, Osoba odpowiedzialna: tomasz nowicki
Ilość odwiedzin: 1222