Strona archiwalna

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.:074 811 06 37 fax:074 811 06 37

Statystyki

stronailość wejść
Strona główna14506
Status prawny3020
Akty administracyjne (Uchwały, zarządzenia itp.)2901
Organizacja podmiotu2017
Przedmiot działalności i kompetencje2868
Osoby funkcyjne i ich kompetencje3035
Inne informacje2779
Ogłoszenia12186
Przetargi14058
Wnioski335
Moje sprawy3059
Rejestr zmian3542
Statystyki3081
Szukaj136