Strona archiwalna

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.:074 811 06 37 fax:074 811 06 37

Statystyki

stronailość wejść
Strona główna15878
Status prawny3213
Akty administracyjne (Uchwały, zarządzenia itp.)3085
Organizacja podmiotu2177
Przedmiot działalności i kompetencje2999
Osoby funkcyjne i ich kompetencje3195
Inne informacje2939
Ogłoszenia24112
Przetargi28710
Wnioski335
Moje sprawy3209
Rejestr zmian3675
Statystyki3242
Szukaj142