Strona archiwalna

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.:074 811 06 37 fax:074 811 06 37

Statystyki

stronailość wejść
Strona główna16587
Status prawny3298
Akty administracyjne (Uchwały, zarządzenia itp.)3177
Organizacja podmiotu2231
Przedmiot działalności i kompetencje3054
Osoby funkcyjne i ich kompetencje3268
Inne informacje3036
Ogłoszenia24464
Przetargi30970
Wnioski335
Moje sprawy3273
Rejestr zmian3764
Statystyki3303
Szukaj146