Strona archiwalna

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.:074 811 06 37 fax:074 811 06 37

Statystyki

stronailość wejść
Strona główna13935
Status prawny2981
Akty administracyjne (Uchwały, zarządzenia itp.)2858
Organizacja podmiotu1973
Przedmiot działalności i kompetencje2831
Osoby funkcyjne i ich kompetencje3005
Inne informacje2735
Ogłoszenia10138
Przetargi11946
Wnioski335
Moje sprawy3016
Rejestr zmian3481
Statystyki3047
Szukaj134