Strona archiwalna

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.:074 811 06 37 fax:074 811 06 37

Statystyki

stronailość wejść
Strona główna14937
Status prawny3075
Akty administracyjne (Uchwały, zarządzenia itp.)2962
Organizacja podmiotu2078
Przedmiot działalności i kompetencje2911
Osoby funkcyjne i ich kompetencje3084
Inne informacje2829
Ogłoszenia20878
Przetargi23680
Wnioski335
Moje sprawy3099
Rejestr zmian3590
Statystyki3128
Szukaj137