Strona archiwalna

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.:074 811 06 37 fax:074 811 06 37

Statystyki

stronailość wejść
Strona główna15136
Status prawny3097
Akty administracyjne (Uchwały, zarządzenia itp.)2984
Organizacja podmiotu2094
Przedmiot działalności i kompetencje2926
Osoby funkcyjne i ich kompetencje3104
Inne informacje2849
Ogłoszenia21825
Przetargi25056
Wnioski335
Moje sprawy3123
Rejestr zmian3600
Statystyki3163
Szukaj137