Strona archiwalna

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.:074 811 06 37 fax:074 811 06 37

Statystyki

stronailość wejść
Strona główna17372
Status prawny3602
Akty administracyjne (Uchwały, zarządzenia itp.)3483
Organizacja podmiotu2538
Przedmiot działalności i kompetencje3358
Osoby funkcyjne i ich kompetencje3671
Inne informacje3339
Ogłoszenia24763
Przetargi32607
Wnioski335
Moje sprawy3577
Rejestr zmian4168
Statystyki3599
Szukaj151