Strona archiwalna

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.:074 811 06 37 fax:074 811 06 37

Statystyki

stronailość wejść
Strona główna15558
Status prawny3147
Akty administracyjne (Uchwały, zarządzenia itp.)3052
Organizacja podmiotu2138
Przedmiot działalności i kompetencje2965
Osoby funkcyjne i ich kompetencje3152
Inne informacje2896
Ogłoszenia23525
Przetargi27380
Wnioski335
Moje sprawy3168
Rejestr zmian3641
Statystyki3208
Szukaj138