Strona archiwalna

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.:074 811 06 37 fax:074 811 06 37

Status prawny

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej jest gminną instytucją kultury.


Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, zwane dalej „Muzeum” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 - ze zm.)
2. Ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz.1050 - ze zm.)
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
4. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, ze zm.)
5. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 )
6. Statutu Gminy Bystrzyca Kłodzka.
7. Postanowień statutu Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej
.
Data zmiany: 2004-02-02, Data obowiązywania: 2004-01-01, Osoba odpowiedzialna: Sikorski Marek
Ilość odwiedzin: 3596