Strona archiwalna

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel.:074 811 06 37 fax:074 811 06 37

Akty administracyjne (Uchwały, zarządzenia itp.) - Zarządzenie 1/2011

Zarządzenie 1/2011

D-0141-1/11

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2011 r.

 

 

DYREKTORA

MUZEUM FILUMENISTYCZNEGO

W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 15.03.2010 r.

w sprawie zmiany cen zapałek reklamowych

 

 

 

 

Z dniem 15.03.2011 r. ulegają zmianie ceny n/w towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży:

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

Cena dotych-czaso-

wa (zł)

Cena nowa (zł)

Wartość po starej cenie

Wartość po przecenie

Różnica

1.

Zapałki reklamowe

(akty luzem)

538

0,90

1,00

484,20

538,00

+53,80

 

RAZEM

 

 

+53,80

 

Data zmiany: 2011-05-10, Data obowiązywania: 2011-05-10, Osoba odpowiedzialna: tomasz nowicki
Ilość odwiedzin: 1141